NISK AVD. 4 SØRLADET; SØKNADSFRIST MYRKVEVEN JAKTTERRENG 31 JULI 2013

Ny hytte i Myrkvæven_1004x753
 
SØKNADSFRIST FOR MEDLEMMER I AVD. 4 FOR DE 4 FØRSTE PERIODENE I MYRKVEVEN JAKTTERENG ER 31 JULI!
SØKNAD SENDES TIL: ODDVAR RØINÅS, STEINSFOSSVEGEN 25 4700 VENNESLA ELLER RING HAN PÅ 38155049/90764895.