NISK avd 4 ønsker og at alle som ønsker møtes felles for å delta på teams møte sammen med resten av NISK. 
Dette møte omhandler det vi hadde 07.12.22. Her er det møte sammen med HS og resten av avdelingene. 
Påmelding i kommentarfeltet på facebook eller på mail til nisk.sorlandet@gmail.com


Program møte 7.januar

Styret møtes kl. 10.00 og gjør klart til digitalt møte.

Kl. 10.30: Velkommen til digitale deltakere

Kl. 10.30-11.00: Gjennomgang av RS vedtak fra 2021 og 2022 og arbeidsutvalgets innstilling

Kl. 11.00-11.30: Styrets forslag til ny organisasjonsmodell

Kl. 11.30-12.00: Forslag til ny lovendring for distriktsavdelingene

Kl. 12.00-12.30: Diskusjon med innspill fra avdelinger/ DR

Kl. 12.30-13.30: Pause

Kl. 13.30-14.30: Stemmerett, alt. A eller B. Diskusjon og innspill

Kl. 14.30-15.00: Forslag til ny lovendring i sin helhet

Kl. 15.00-16.00: Diskusjon og innspill

Kl. 16.00-17.00: Oppsummering og veien videre