Avd 4 ønsker å samles til en informasjonsrunde sammen med hovedstyret i NISK for å avdekke endel 
spørsmål rundt ny organisasjonsmodell. 

Vi treffes i ett lokalet og får med oss ett par fra hovedstyret på teams. 
Det vill derfor være mulig at de av dere som bor for langt unna kan delta på teams. 
Vi håper og kunne ha møte i kontorlokalet i Fiskåveien. En kveld i slutten av Noveber. Mer info kommer. 

For at møte skal kunne avholdes uten for mye tvil ønsker vi at dere sender inn spørsmål dere måtte sitte på i forkant. 
Så fort som mulig. Skriv spørsmålene ned og send de til nisk.sorlandet@gmail.com
Vi samler opp spørmålene og sender inn til Hovedstyret sånn at de kan stille forberett med svar. 
Nå har du muligheten til å få svar på alle dine syn eller tanker så her ønsker vi at flest mulig tar seg tid til å sende inn spørsmål.