Norsk irsksetterklubb avdeling 4 Sørlandet innkaller til årmøte

Tid: Fredag 28. Januar kl. 18.00

Møtet blir avholdt på kontorene til Løyning AS
Østre Strandgate 80. 

Meld inn dine forslag før 14.01.2022


Sakspapirer kommer fortløpende ila uka. 
Årsberetning 2021 NISK avd 4.pdf
Aktivitetsplan 2022.pdf
Norsk Irsksetter avd 4 valg.pdf
NISK avd 4 Resulatat 2021.pdf
BUDSJETT IRSK AVD 4 2022.pdf
Skisland utstilling 01.08.2021.pdf
Egil`s Minnefond - Ark 1.pdf
 

 

 

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere

3. Valg

4. Behandle Styrets årsberettning

5. Behandle innkomne forslag

6. Behandle Regnskap og Budsjett

7. Valg av representant til representantskapsmøtet 2022

8. Kåring av Årets Hunder 2021