Vi vill på Årsmøte for 2021 kåre årets hunder.
Send inn dine resultater til nisk.sorlandet@gmail.com
FRIST 24.12.2021

Premier for medlemmers (NISK avd4) hunder er: Årets hund - Årets Irsksetter - Årets Irsksetter utstilling - Årets Unghund Irsksetter(Ny fra 2020) 

Det vill på årsmøte også bli muligheter for og sende inn forslag til klubben. 
Dette ønsker styret inn senest 14 dager før årsmøte. (28.01.2022 altså innen 14.01.2022)

Ha en fantastisk fin Jul !
Mvh 
Styret NISK avd 4.