Hovedstyret i NISK ønsker at alle avdelinger gjennomfører medlemsmøter i forkant av avlskonferansen på Gardemoen 8-9 november.

Det blir medlemsmøte på Bjørns Kro på Lillehammer tirsdag 28 oktober kl. 18.30 til  der vi drøfter tema til avlskonferansen

Aktuelle tema for medlemsmøte:

  • Hva ser dere som sterke sider med IS-rasen i dag og hvorfor?
  • Hva er utfordringene med IS-rasen i dag, hvordan kan vi løse disse?
  • Hva tenker dere bør være styrets og avlsrådets oppgaver og fokus fremover?
  • Avlskriteriene, bør de revurderes mtp. at vi i dag hat tilgang på indekser?
  • Oppdretterprise-utforme statuetter til en slik pris, basert på jaktlige prestasjoner i et kull? Bør det også stilles krav til eksteriør dokumentasjon?
  • På GF 2012 ble det åpnet for å kunne gi dispensasjon fra avlskriteriene. Ønsker vi dette og i så fall bør det utarbeides minimumskrav basert på indeks?
  • Hvordan bør fremtidens avlskonferanser være organisert? Form–innhold- hvor ofte? Kan den gjennomføres som en del av GF?

Eventuelt, andre tema dere ønsker å ta opp under konferansen

 

Hvis dere ikke har anledning til og være med på møtet kom med innspill! Sendes til; anne.marte91@gmail.com