NB! Påmeldingsfrist til skogsfugelprøven på Oggevatn er 21.10.09!