VISER TIL INNLEGG 20.10.09

ÅRSMØTE I AVDELING 4. SØRLANDET
20.10.2009 Villy Howden
Årsmøtet til avdeling 4 Sørlandet avholdes lørdag 28.11.09 i det nye klubbhuset på Skisland. Møtet starter klokken 18.00 og skal behandle følgende saker:

Godkjenning av innkalling av dagsorden
Valg av dirigent, referent og protokollunderskrivere
Styrtes årsberetning
Godkjenning av regnskap
Handlingsplan for 2010
Innkomne forslag
Valg av styre/valgkomiteens innstilling
Valg av utsending til generalforsamling

NB! Årsmøtepapirer blir sendt det enkelte medlem per post.

FRIST FOR INNSENDING AV FORSLAG TIL ÅRSMØTET OG RESULTATER I FORBINDELSE MED KÅRING AV ÅRETS HUNDER I AVDELINGEN MÅ VÆRE STYRET I HENDE 16.11.09. MERK! RESULTATER FRA SKOGSFUGELPRØVEN PÅ OGGEVATN VIL BLI LAGT TIL!
Forslag og resultater kan sendes til Trond Galteland.

TROND ANDERS GALTELAND
LUNTEVIKVEIEN 33
4790 LILLESAND
TELEFON: 37272261
MOBIL NR: 98815888
E-post: tgalteland@mil.no


P.S! INNVIELSESFEST FOR DET NYE KLUBBHUSET STARTER KLOKKEN 20.30