Det er med tungt hjerte vi i kveld meddeler at vår fantastiske Jan Erik Liene er gått bort. 
Jan Erik døde torsdag 03.12.2020
Han vill bli husket som en fantastisk humørspreder. Unge som gamle samlet seg alltid rundt hans 
historier, skrøner og erfaringer. Han har i de senere årene vært en fantastisk dugnadsånd for vår klubb, og bidratt i styret og 
med mange oppgaver for at aller våre medlemmer skulle kunne nyte gleden med og være medlemm i NISK avd 4. 
Vi sender våre tanker til hans nærmeste. 

NISK avd 4 ønsker og kunne ta ett siste farvell under begravelsen fredag 11.12.2020. klokken 10.30 i voie kirke. 
Vi møtes utenfor, gjerne sammen med våre hunder da kirken er forbeholdt de nærmeste.
Ønsker du og være tilstede send meg gjerne navn og tlf nr så vi kan overholde kravene om smittesporing.
tlf 40479287 - Kåre Aspenes