Vi starter opp treningen kl.16.00 og holder på til mørket kommer. Møtested blir kunngjort på nettsiden vår når det nærmer seg.

Prisen er kr.350.- pr.hund og beløpet må betales inn til Nisk avd.2 sin konto nr.2291.09.23009. Bindende påmelding er gyldig når beløpet er betalt inn.

Betalingsfrist er 12.august.

Er det noe du lurer på er det bare å kontakte Ine Schøyen på 90 65 06 40 eller ine.schoyen@job.no.