ES Løvenskarets Aggi, reg. nr 07001/07 fikk 1 AK begge dager på Vest Agders skogsfuglprøve I Kvinesdal. Eiere er Knut og Lillian Mørk.

Aggi er 2,5 år gammel og er etter Blå Vegens Raid og Vømmølfjellets J Tira. Oppdretter Stein Olav Hestad.Kritikk lørdag 31/10:

I tett kuppert skog legger Aggi ut i et meget godt søk. Avsøker anvist terreng på en prima måte. God kontakt.

Senere samme meget gode søk. Går inn i tett granskog. Finnes i stand. Reiser på ordre villig og presist rugde. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt.

En utrolig flott søker som i dag får en fortjent 1 AK.


Kvinesdal 31/10 Finn E Sødal

Kar 6-5-6-4-4-4