Avd.3 ønsker å avholde klubbprøve for våre medlemmer.

Klubbprøven avholdes lørdag 7. nov 2009 i vangterrengene.

Startavgift kr.300,- Betaler inn på kontonr: 2000. 09. 18882

Infomasjon og påmelding på Tlf: 97 97 51 20 Kai Kjernsholen

Rune Frankmoen og Terje Hagen har sagt seg villig til og stille opp som dommere.

Møt opp og bidra til aktivitet igjen i avd.3

Oppmøte gamle Haugs bilsenter. kl 09.00. lørdag 07.11.2009