NM-Lag vinter er historiens første. De tre hundene som skal "slåss" for den irske setter er Neadalens Super-Belle, Con-Spirit av Kjerringholm og Hadseløyas Frøya. De skal henholdsvis ut i 3, 4 og nest siste (10.) slipp. De går mot henholdsvis; KV Fob, GS Cowboy og KV Nikitia. Vi heier på det irske laget!