NISK LOGO_200x200

Kalender

                         NISK KALENDER

 

Bilder sendes inn på e-post: kalender@nisk.no

Bildene må være av god kvalitet og de må sendes som vedlegg, - ikke lime inn bilde i eposten.

Vi ønsker å få bilder fra alle årstider – og gjerne i forskjellige situasjoner – også fra utstilling - irsksetteren er en allsidig hund.

Oppfordrer spesielt vinnere av høystausløp å sende inn bilder.

Frist for innsendelse: - 15.oktober – Men send gjerne gjennom hele året!

 

Retningslinjer NISK kalender

  1. Kalenderen skal ha bilder som presenterer hver årstid
  2. Hver deltager kan kun ha ett foto hver i kalenderen
  3. NM vinnere/NM lagvinnere og Norsk Derby vinner skal ha bilde på forsiden. Dersom det ikke er vinnere av NM/NM lag/ ND skal vinnere av andre høystatusløp ha forsiden
  4. Bildekvaliteten skal være høy
  5. Motivene skal vise Irsksetteren (rød og rød/hvit) i sin daglige hverdag og i all sin allsidighet
  6. Hver måned (vi har 2 måneder på hver side)  skal ha ett hovedbilde
  7. Annonser fordeles på månedssidene og kan i tillegg ha en egen side (baksiden). Hvis det er plass til overs kan særlig fine bilder, som ikke får plass ellers, få plass her.

 

 

 

 

Styrevedtak 09.03.2021.