Det er mulig for å bestille julegodbiter i form av griseører og haler. Ring Villy på 91658893 så tar jeg med "julegodbitene" på Oggevatn og årsmøtet 29 november på Skisland.