INNKALLING TIL

REPRESENTANTSKAPSMØTE

I NORSK IRSKSETTERKLUBB

 

Tid: Søndag 6.mai 2018 kl. 09.00

Sted: Thon Hotel Oslo Airport / Thon Congress Gardemoen, Balder Alle`2, 2060 Gardemoen.

DAGSORDEN:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Fastsette representantenes stemmer

Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere

Beretning for perioden 2017

Regnskap for perioden 2017

Fastsette årskontingent for 2019

Innkomne forslag

Hovedstyrets forslag til budsjett

Valg

Representantskapsmøtet er åpent for alle medlemmer av NISK

Medlemmene har talerett, men ikke stemmerett. Stemmeretten er tillagt de valgte representanter fra avdelingene og distriktene som innehar stemmer etter medlemstall.

Annet:

Prosjekt høydemåling – resultater

Info – stoff til Fuglehund og Webside

 

Lørdag 5.mai kl. 13.00 inviterer vi til 

Velkommen

Vigor & Sage – Presentasjon/Foringstips

Foredrag/Presentasjon – Tilrettelegging av artikler/bilder

Gjennomgang av saker til søndagens RS møte

Avdelingenes time – presentasjon av aktiviteter og planer.

Eventuelt

 

Ãrsberetning-2017.pdf

NISK RESULTAT 2017.pdf

NISK BALANSE 2017.pdf

Revisorerklæring NISK 2017.pdf

Budsjett 2018.pdf

Forslag fra avd 7 - 2017.pdf

Innsendt forslag 1 RS 2018.pdf

Styrets svar til forslag fra Vidar Molvær.pdf

Kommentar fra Valgkomiteen.pdf

Valgkomiteens innstilling 2018.pdf

 

 

 

VEL MØTT!

Styret i Norsk Irsksetterklubb