Tid: 15. februar 2021, kl. 19.00

På grunn av COVID-19 vil årsmøtet i år bli avviklet digitalt. For å kunne avvikle årsmøtet digitalt stilles det blant annet krav til at vi har kontroll på hvem det er som er til stede på møtet. For NISK avdeling 1 sitt vedkommende er det bare avdelingens egne medlemmer som får anledning til å delta. Forhåndspåmeldinger gjøres via deltager.no (se under). Frist for påmelding er 11. februar kl. 19.00.

                          Klikk her for å melde deg på årsmøtet

Digital kommunikasjonsløsning for møtet er Zoom. Invitasjoner vil gå ut til de forhåndspåmeldte medlemmene per e – post noen dager før møtet finner sted.    

 

DAGSORDEN
 

 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter
  Siden møtet avholdes digitalt ber vi om at eventuelle fullmakter lastes opp digitalt snarest, men senest innen 14. februar kl. 19.00. Maks 1 fullmakt per stemmeberettiget medlem. Fullmaktsskjema som kan brukes av medlemmene følger vedlagt. Merk at fullmakten ikke vil være gyldig uten signatur. 

Klikk her for å laste opp fullmakt

 1. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
   
 2. Årsberetning for 2020
  • Årsberetningen følger vedlagt  
 1. Regnskap for 2020
  • Resultat og balanse følger vedlagt
  • Revisjonserklæring følger vedlagt
    
 2. Budsjett og handlingsplan for 2021
  • Budsjett og handlingsplan følger vedlagt  
    
 3. Innkomne forslag
  Styret har mottatt 2 innkomne forslag. Forslagsstiller er Hege Rosenlund. Forslagene og styrets kommentar til disse fremgår av vedlegget "SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET NISK AVDELING 1"
   
 4. Valg av avdelingsstyre
   
 5. Valg av valgkomite
   
 6. Valg av deltaker til representantskapsmøtet (RS) 
   
 7. Valg av revisor
   
 8. Kåring av årets hunder 

VEL MØTT! 

 

Styret NISK AVD. 1

Trykk på linkene under for opplasting av saksdokumenter:

SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET I NISK AVDELING 1

ÅRSBERETNING FOR 2020 

RESULTAT 2020 

BALANSE 2020

REVISJONSERKLÆRING FOR 2020

BUDSJETT 2021 

HANDLINGSPLAN 2021

VALGKOMITEENS INNSTILLING 2021

FULLMAKTSSKJEMA 

OMFORENT LØSNING MELLOM HOVEDSTYRET OG AVDELING 7 

ÅRSMØTEPROTOKOLL FOR 2020