Informasjon fra avlsrådet januar til 7. Mai 2009 Nye elitehunder: • C-Irie av Kjerringholm, 17013/03. • Neadalens Rypa , 25934/05 • NM Red Yukon , 06281/05 • Fabel av Kjerringholm , 07372/07 • Kreklingrabben`s Tara , 05623/06 • Limingruet's Cola , 08599/05 • Neadalens Nora, 21982/06 • Jupskåras Korpa , 22308/05 Midtkiløras Milano II, 14152/04 Nye tisper på avlslisten: • C-Irie av Kjerringholm, 17013/03 Neadalens Nora , 21982/06 • Neadalens Rypa , 25934/05 • Neadalens Lea , 03088/07 • Riiseskogens Vilje , 19587/01 • Neadalens Gaia , 21984/06 • Limingruet's Cola , 08599/05 • Neadalens Valla , 03631/07 • Jupskåras Korpa , 22308/05 • Fjellståras Liv , S42505/2003 • Kreklingrabben`s Tara , 05623/06 Nye hannhunder på avlslisten: • NM Red Yukon , 06281/05, godkjent for 5 kull • Fabel av Kjerringholm , 07372/07, godkjent for 5 kull Hunder tatt ut av listen: • Gagganjunis Sisu , 08843/99 , er tatt ut etter ønske fra eier da hun er 10 år og uaktuell for kull. Valpelisten: Har i løpet av 2009 godkjent/ lagt inn 19 kull på valplisten.