Info vedrørende jaktterrenget på Hovden til NISK avd 4. 
I lenger tid har det foregått en dialog mellom klubben og utleier. Vi fikk info vedrørende endringer 
av vår avtale om leie av terrenget på Hovden før nyttår. 
I denne tiden har vi snakket med utleier, og prøvd å finne ut hvilke endringer som skulle tiltre og hva dette ville utgjøre for oss. 
Utleier har nå bestemt seg for og dele terrenget i tre deler og leie ut disse separert. 
Ettersom utleier ønsker å legge dette ut på anbud til høystbudene, er det desverre ikke lenger mulighet for vår klubb å fortsette 
leieavtalen. 

Det vil derfor fra i år ikke være mulighet for leie av treningskort og jakt hos oss. 

Vi i styret kommer til å jobbe videre med aktiviteter og tilbud til våre medlemmer. Skulle det det dukke opp ett nytt terreng vil vi absolutt 
følge dette opp. 

Styret beklager at dette har drøyd ut i tid. 
Mvh 
Styret NISK avd 4.