5/11 - 2020

Av hensyn til den negative Corona/Covid - 19 - situasjonen i Norge beklager vi å måtte meddele at søndagens Fasancup i Nisk avdeling 1 blir avlyst.

Styret i NISK AVD. 1