Det er vår i luften og tid for oppstart på Skisland. 
Vi ønsker velkommen til dugnad, og håper mange ønsker og ta turen opp og være med og gjøre 
i stand vårt flotte område. 
Vi starter opp klokken 10. lørdag 4 Mai. 
Håper og se deg der !