Dressurkurset er godt i gang med veldig god oppsluttning.

Det gjennstår noe arbeid inn og ute rundt huset. Vi må ordne gjerdet der sauene som brukes til saueprøven går. Ellers gjennstår det litt malerarbeid, rydding og det står noe igjen på låven som må ryddes.

Oddvar håper at det noen som kan stille og hjelpe han noe slik at vi kan bli ferdig før ferien. Ring Oddvar på:38155049 eller mobilen 90764895

P.S! Det er ikke for å mase, men vi ønsker å bli ferdige så fort som mulig!