Fugloddens Butler til Per Sandanger med ble BIR og Lundebakkens TD SANDY SPIT til Ine Schøyen ble BIM på utstillingen som avsluttet årets Venneslattreff på Skisland. Butler ble ført av John Johnsen mens Ine Schøyen selv handlet Sandy. Øvrige resultater og referat fra treffet kommer sendere!