Avdeling 2 har mange aktiviteter og ønsker seg 2 nye Fase 1 instruktører. Avdelingen må godkjenne og anbefale eventuelle kandidater, og dekker kostnaden for utdanningen mot at instruktørene stiller seg til disposisjon for avdelingen. Hvis dette høres interessant ut, så ta kontakt med Ole Pinderup på olepin@vestreviken.no eller telefon 90708722.