I sommer har vi hatt fire treff der vi har satt fokus på delelementer i Apportprøve. Vi startet i slutten av juni og avsluttet 1. august med en «liksom- apportprøve». Vi hadde muligheter for oppmøte på de dager som passet, så vi har hatt 10-12 ekvipasjer innom i løpet av sommeren. Kurset har inspirert deltakerne til å trene på elementene i løpet av sommeren, og det har helt klart ført til at hundene har blitt flinke. «Aportprøven» 1. august ble bedømt av undertegnede og flere av deltakerne. Målet var å se hvordan hund og eier taklet alle tre øvelsene etter hverandre. Resultatet på den uhøytidelige prøven ble;

Hundens navn

Feltsøk

Spor

Vannapport

«Premie»

IS Orion

9

8

9

1AK

IS Ragg

9

10

6

2AK

Spaniel Luna

4

10

7

3AK

P Balder

4

-

-

-

P Rigina

9

4

4

3AK

IS Scotty

8

8

4

3AK

Spaniel Alma

9

4

8

3AK

ES Nigo (6,5 mnd)

10

9

0

-

Max poeng er ti pr øvelse. Deltaker må oppnå minimum fire poeng på øvelsene for å kunne få tildelt tredje premie. Minimum seks poeng for andre og minimum åtte poeng for å få første. I unghund-klassen er det bare feltsøk og vannapport med en rype.

Takk for en hyggelig sommeraktivitet og hjelp med båt Steinar,

Torgeir Pedersen og Ingrid Frenning