UK:

6 poeng US Twice

AK:

5 poeng Høstfjellets Røa
3 poeng Neadalens Rypa
3 poeng Skåbulia's Backup
3 poeng Rosenlia's Larsen
2 poeng Valeheias Alpha

VK:

11 poeng Kvernsjøbergets Donna Quatro
6 poeng Høstfjellets Røa
5 poeng Lyngstua's Jack II