Avd 7: Husk Årsmøtet :-)

ÅRSMØTET AVD 7 

NISK AVD 7 INVITERER ALLE SINE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 30/1-19 
DATO: 30/1-19 KL 18.30
STED: COOP KANTINA, Østre Rosten 108...
DAGSORDEN:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere
3. Behandle avdelingsstyrets årsberetning
4. Godkjenning av avdelingsstyrets regnskap for 2018
5. Behandle avdelingsstyrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2019
6. Behandle innkomne forslag
Ingen innkomne saker innen fristen
7. Valg av avdelingsstyre og revisor
Forslag sendes til valgkomiteens leder: Frode Døsvik, 40043320, frodedos@gmail.com
8. Valg av representant til Nisk RS 2019
9. Valg av valgkomite
Sakspapirer blir lagt frem på årsmøtet, for de som ønsker sakspapirer på forhånd, kontakt sekretær på mail.
Velkommen