Avd 7: Årsmøtet 30/1-19

NISK AVD 7 INVITERER ALLE SINE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 30/1-19 J

DATO: 30/1-19 KL 18.30
STED: COOP KANTINA, Østre Rosten 108

DAGSORDEN:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere
3. Behandle avdelingsstyrets årsberetning
4. Godkjenning av avdelingsstyrets regnskap for 2018
5. Behandle avdelingsstyrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2019
6. Behandle innkomne forslag
7. Valg av avdelingsstyre og revisor
Forslag sendes til valgkomiteens leder: Frode Døsvik, 40043320, frodedos@gmail.com
8. Valg av representant til Nisk RS 2019
9. Valg av valgkomite

Saker sendes til styret v/sekretær innen 8/1-19 på avd7@nisk.no