bella_440x247

NISK avd.5 arrangerer medlemskveld

Det blir foredrag med veterinær Kristine Bull onsdag 19.mai kl. 19.00. på Myrbø.

Lykke og Fia_400x481

NISK avd.5 arrangerer utstillingstrening

 19. mai og  2. juni kl. 18.00.

Torstein og Lobo

NISK avd.5 arrangerer Apportbevisprøve

Mandag 19.april kl. 18.00 

Fauna og Bella Notte

NISK avd.5 arrangerer spesialutstilling

Lørdag 12.juni kl. 09.00 på Myrbø Dyresenter