Neadalens Swix til Ina K. Greve har oppnådd både 2.UK og 1. UK

og

US Twice til Heidi Aandahl har fått 1. UK


Vi gratulerer!!!