14/2 - 2020

Nytt år, og nye muligheter :-) Vedlagt følger aktivitetsplan 2020 for avdeling 1. Alle aktiviteter er ikke "landet" riktig ennå. Aktivitetsplanen vil derfor bli oppdatert suksessivt under året.

Nytt av året er vintersamlingen på Bergsjøstølen som finner sted den 13 - 15 mars. Er vi heldige med vær og føre kommer dette til å bli en "høydare". Tema for samlingen vil være "føring av hund i vinterfjellet". Vi vil dele oss inn i to grupper; en gruppe med erfarne hundefolk, og en gruppe med mindre erfarne hundefolk. VI HAR FORTSATT LEDIGE PLASSER. For påmelding kan du gå inn på vår Facebookgruppe (Nisk avd. Oslo, Akershus og Østfold), eller på vår hjemmeside www.nisk.no - finn din avdeling - Nisk avd Oslo, Akershus og Østfold. For påmelding kan du også følge linken som følger med den vedlagte aktivitetsplanen.

Vi vil også i 2020 avholde dressurkurs i tre deler, inkludert egen teorikveld. Der skal det trenes grunndressur, og etter hvert ro i oppflukt på duer. Dressurkurset vil bli publisert særskilt i månedsskiftet februar/mars, men du har mulighet til å melde deg på allerede nå. Vi har begrenset med plasser. "Først til mølla" - prinsippet gjelder derfor ved påmelding. Kontaktinformasjon for påmelding finner du i den vedlagte aktivitetsplanen.

Som vanlig tar vi også sikte på utstillingskurs, utstilling, foredrag og klubbmesterskap (FasanCup). I tillegg vurderer vi å gjennomføre en lavlandssamling i Sverige eller Danmark i oktober/november.

Med hilsen styret i avd. 1

AKTIVITETSPLANEN FINNER DU VED Å TRYKKE HER