AKTIVITETSPLAN 2010 NISK AVD. 4, SØRLANDET• TRENINGSSAMLING HOVDEN 19. -21. FEBRUAR

• DUGNAD SKISLAND 24. APRIL

• OPPSTART DRESSURKURS 26. APRIL

• FUGLETRENING/ AVERSJON HUND/ SAU 3. JUNI
MANDAGER OG TORSDAGER (NYE TRENINGSDAGER).

• KLUBBMESTERSKAP 26. JUNI

• VENNESLATREFFET 23. – 25. JULI

• SKOGFUGLPRØVE OGGEVATN 20. – 21. NOVEMBER

• ÅRSMØTE/ JULEMØTE 26. NOVEMBER