Ref. endringen av tidspunkt fra 17. til 15. februar. De av dere som allerede er påmeldt forblir påmeldt med mindre dere gjør noe aktivt for å endre på dette. Passer ikke det nye tidspunktet kan du endre dette ved å klikke på linken for påmelding (under). Det vil også gå ut en mail til dere som allerede er påmeldt for å forsikre oss om at dere har fått med dere endringen. Vi beklager det inntrufne. 

DEN ENDELIGE INNKALLINGEN HVOR ALLE SAKSDOKUMENTER ER VEDLAGT VIL BLI PUBLISERT INNEN 1. FEBRUAR. 

Tid: 15. februar 2021, kl. 19.00

På grunn av COVID-19 vil årsmøtet i år bli avviklet digitalt. For å kunne avvikle årsmøtet digitalt stilles det blant annet krav til at vi har kontroll på hvem det er som er til stede på møtet. For NISK avdeling 1 sitt vedkommende er det bare avdelingens egne medlemmer som får anledning til å delta. Alle påmeldinger vil derfor bli avstemt mot avdeling 1 sine medlemslister på det aktuelle tidspunktet. Forhåndspåmeldinger gjøres via deltager.no (se under).

Trykk på linken for påmelding:
https://www.deltager.no/arsmote_17022021#init

Digital kommunikasjonsløsning for møtet er Zoom. Invitasjoner vil gå ut til de forhåndspåmeldte medlemmene per e – post noen dager før møtet finner sted.             

 

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

 3. Årsberetning for 2020
  - Årsberetningen vil bli lagt ved den endelige innkallingen som publiseres senest innen 1. februar

 4. Regnskap for 2020
  - Regnskapet vil bli lagt ved den endelige innkallingen som publiseres senest innen 1. februar

 5. Budsjett og handlingsplan for 2021
  - Budsjett og handlingsplan vil bli lagt ved den endelige innkallingen som publiseres senest innen 1. februar
   
 6. Innkomne forslag
  - Frist for forslag til årsmøtet er 27. januar, altså 3 uker før møtet finner sted. Forslag sendes til Trygve Moen (styrets leder) på trygve.moen@oslovvs.no
   
 7. Valg av avdelingsstyre

Leder

Trygve Moen

Tar gjenvalg

1 år

Nestleder

Dagfinn Elstad

Tar gjenvalg

1 år

Kasserer

Morten K Dragseth

Tar gjenvalg

1 år

Styremedlem

Nina Kollenberg

Er ikke på valg

1 år igjen

Styremedlem

John Magne Kalhovde

Tar ikke gjenvalg

 

Styremedlem

Terje Tofthagen

Er ikke på valg

1 år igjen

Styremedlem

Geir Karlsen

Er ikke på valg

1 år igjen

Styremedlem

Steffen Bjerkvoll

Nyvalg

1 år

Samtlige av styrets medlemmer har meddelt at 2021 blir det siste året med styreverv i avdeling 1. Dette er en litt uheldig situasjon hvor viktige kontinuitetsbærere vil gå ut av styret på en og samme dag. For å gi årsmøtet forutsigbarhet i forhold til styresituasjonen for 2022 og fremover, flagger vi dette allerede nå. Hovedstyret vil også bli orientert om situasjonen etter årsmøtet. Forslag til kandidater tas gjerne i mot under, eller etter møtet.

8. Valg av valgkomite
Det er tradisjon i NISK AVD. 1 for at avtroppende styremedlemmer trer inn i det neste årets valgkomite. John Magne Kalhovde går ut av styret på årsmøtet, og har sagt seg villig til å inngå i klubbens valgkomite for 2021. Vi vil forsøke å rekruttere ytterligere medlemmer til valgkomiteen under årsmøtet. Vi takker John Magne for mange og verdifulle bidrag under hans tid som styremedlem i NISK avdeling 1.

9. Valg av deltaker til representantskapsmøtet
Trygve Moen, styrets leder, foreslås som avdelingens representant under representantskapsmøtet.

10. Valg av revisor

11. Kåring av årets hunder 


Styret NISK AVD. 1