REFERAT FRA ÅRSMØTET 28. NOVEMBER 2009

17 MEDLEMMER TILSTEDE


1. Formann Oddvar Røinås ønsket velkommen, ingen innvendinger til innkallingen.

2. Egil Dåsvatn valgt som dirigent, Trond Galteland som referent. Ellen Haugen og Vidar Sørensen underskriver protokollen fra årsmøtet.

3. Trond Galteland gikk gjennom styrets årsberetning. Ingen innvendinger til styrets årsberetning.

4. Kari Røinås gikk gjennom regnskapet, ingen innvendinger.

5. Handlingsplan for 2010 blir lagt ut på nett, nytt styre godkjenner denne. Ingen innvendinger på dette.

6. Innkomne forslag: Vidar Sørensen foreslår at kommunikasjon ut til medlemmene gjøres i størst mulig grad på nett. De medlemmene som ikke har tilgang får informasjon i papirform. Vedtak:Sekretæren ser på dette.

7. Innmeldte hunder til kåringen ”beste hund” blir gjennomgått. Tre hunder var meldt inn med ES Monty til Egil Dåsvatn som beste hund. Beste IS ble Birk til Oddvar Røinås.

8. Valg av styre: Bjarnar Schikora overtar som formann og Harald Hovstad overtar som kasserer. Styremedlemmer er Oddvar Røinås, Villy Howden og Vidar Sørensen, vararepresentanter blir Frank Eilertsen og Inge Johnsen.

9. Bjarnar Schikora representerer klubben på NISK.generalforsamling.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 18:30.

Underskrevet av Ellen Haugen og Vidar Sørensen.