Dagsorden

Ved NISK avd. 3’s Årsmøte

Brødrene Dal, Lillehammer

Torsdag 29. januar 2015, kl.18.00

 

DAGSORDEN

 

Sak 1:

Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

Sak 2:

Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

Sak 3:

Årsberetning for 2014

Sak 4:

Regnskap for 2014

Sak 5:

Innkomne forslag

Sak 6:

Budsjett og handlingsplan for 2015

Sak 7:

Valg av avdelingsstyre

Sak 8:

Valg av utsendinger til representantskapet

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til tommikleven@gmail.com

innen 15. januar.

Velkommen!