Det blir digitalt møte Fredag 26. februar kl. 18.00 på Microsoft Teams.

Norsk irsksetterklubb avdeling 4 Sørlandet innkaller til årmøte

Tid: Fredag 26. februar kl. 18.00

Møtet blir avholdt digitalt på Microsoft Teams.

Medlemmer som ønsker å delta må sende e-post med navn (evt.eget Teams navn) og e-post adress til Kåre Aspenes - nisk.sorlandet@gmail.com , så får dere tilsendt invitasjon til møtet. Påmeldinggsfrist er 23.02

 

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere

3. Valg

4. Behandle styrets årsberetning

5. Behandle regnskap og budsjett

6. Behandle innkomne forslag

7. Valg av representant til representantskapsmøtet 2021

8. Kåring av Årets Hunder 2020

 

Styret ønsker ALLE medlemmer VELKOMMEN til et digitalt årsmøte!

 

Årsberetning 2020 NISK avd 4.pdf

Regnskap og Budsjett 2020 - 2021.pdf

Forslag til budsjett.pdf

Valg 2021.pdf

Aktivitetsplan 2021.pdf

Venneslatreffet.pdf

BUDSJETT UTSTILLING 2020.pdf