Referat fra årsmøtet 2008.

• Årsmøtet ble avholdt 7.1.09 og 21 medlemmer var til stede.

• Leder Oddvar Røynås ønsket velkommen, ingen innvendinger til årsmøteinnkallingen.

• Egil Dåsvatn ble valgt som dirigent, Harald Hovstad som referent.
Villy Howden og Tore Savesen til å underskrive protokollen fra årsmøtet.

• Harald Hovstad gjennomgikk årsberetningen som ble godkjent av årsmøtet.

• Kari Røynas tok seg av regnskapet som også ble godkjent.

• Egil Dåsvatn gikk gjennom styrets forslag til aktivitetsplan for 2009. NB! Tidspunkt for skogsfuglprøven på Oggevatn 21 og 22. november 2009. Aktivitetsplanen ble godkjent uten endringer.

• Jan Wilhelmsen redegjorde for valget; Trond A Galteland overtar som sekretær etter Harald Hovstad, Bjarnar Schikora tar gjenvalg som styremedlem og Vidar Sørensen overtar som styremedlem etter Geir Eriksen. Villy Howden overtar som internettansvarlig etter Birte Mønsted.

• Tore Salvesen skal representere NISK avd 4 Sørlandet på generalforsamlingen til Norsk irsksetterklubb.

• Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.

• Eventuelt: Som nyvalgt internettansvarlig oppfordret Villy Howden medlemmene å sende inn tekst og bilder turer i skog og mark.
Tore Salvesen hadde med seg hilsener fra sentralstyret ved Per Hallås og Roy Robertsen. De fremhevet avd. 4 som en av de mest aktive og beste i landet.
Oddvar nevnte at vår nye ”hytte” i Kaldsdalen også kan benyttes om sommeren siden vi har bruksretten i 10 år.
Nå er også kontrakten for det nye klubbhuset med tilhørende område undertegnet. Den skal reforhandles etter 15 år.

• Så ble det premiering for beste hund og beste irsksetter i 2008.

Beste hund: IS Storstogas Robbie
Eiere: Turid og Jan Arild Tveiten

Beste irsksetter: IS Storstogas Robbie
Eiere: Turid og Jan Arild Tveiten


Årsmøtet ble avsluttet klokken 20.03

Sign årsmøteprotokoll: Tore Salvesen Villy Howden