Årsmøtet skal behandle følgende saker:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
- Behandle styrets beretning
- Godkjenning av regnskap
- Behandle styrets budsjett og handlingsplan
- Behandle innkomne forslag
- Valg av avdelingsstyre
- Valg av utsendinger til generalforsamlingen

Sakspapirer legges ut på www.nisk.no i god tid før møtet.

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen:-)

Vel møtt!