Vi i Norsk Irsksetterklubb Avdeling 3 inviterer til årsmøte den 6.Februar.2020 Sted: Mekonomen Lillehammer, Kl.18:00
Ta gjerne med dere ønsker om aktiviteter Velkommen.

DAGSORDEN

Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

Sak 2: Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

Sak 3: Årsberetning for 2019

Sak 4: Regnskap for 2019

Sak 5: Innkomne forslag

Sak 6: Budsjett og handlingsplan for 2020

Sak 7: Valg av avdelingsstyre

Sak 8: Valg av utsendinger til representantskapet

Årsberetning 2019..docx

2019 Resultatregnskap.pdf

NISK avd 3 Budsjett 2020.pdf