Styret ønsker alle medlemmer av NISK avd. 1 velkommen til årsmøte!

Tid: tirsdag 11. februar, kl. 19.00
Sted: Nordre Lindeberg gård.


Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

3. Årsberetning for 2019

4. Regnskap for 2019

5. Budsjett og handlingsplan for 2020

6. Innkomne forslag

7. Valg av avdelingsstyre

8. Valg av valgkomite

9. Valg av deltaker til representantskapsmøtet

10. Valg av revisor

11. Kåring av årets hunder

Årsmøtedokumenter:
Årsberetning 2019; trykk her
Aktivitetsplan 2020; trykk her
Årsregnskap 2019; trykk her
Revisorerklæring 2019; trykk her

Vel møtt