Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet for 2021. 

Tid: 2. februar kl. 19.00
Sted: Nordre Lindeberg Gård - undervisningsrommet 2. etg. 

PÅMELDING: Trykk på linken (under) for påmelding. Møtet vil bli avholdt fysisk dersom koronareglene fortsatt tillater det den 2. februar. Vi har ikke ubegrenset med plass på Nordre Lindeberg Gård. Trykk derfor på linken og hjelp oss med å holde orden på antallet: https://www.deltager.no/event/arsmote_nisk_avd_1_02022022#init

 

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
 3. Årsberetning for 2021
 4. Regnskap for 2021
 5. Budsjett og handlingsplan for 2022
 6. Innkomne forslag
 7. Valg av avdelingsstyre
 8. Valg av valgkomite
 9. Valg av deltaker til representantskapsmøtet (RS)
 10. Valg av revisor
 11. Kåring av årets hunder

Vedlegg - saksdokumenter: (trykk på linkene for å laste opp dokumentene)

Årsberetning for 2021
Resultat for 2021
Balanse for 2021
Revisjonserklæring for 2021
Aktivitetsplan for 2022
Budsjett for 2022
Valgkomiteens innstilling

Vel møtt !