Kåring av årets hunder Nisk avdeling 5 (sakset fra refertaet fra Årsmøtet 13. januar 2009)

NISK sentralt hvor avdelingens hunder har hevdet seg:

Årets IS UK:
    2. "US" A Magic Dream / Svein Strømsnes
    5. Liatoppen's Toya / Arvid Moe.
    6. "US" A T-Bird / Svein Strømsnes.

Årets IS Skogsfuglhund:
    2. NJCH NMSF 08 Valeheias Killakee / Roald Kjellevold.

Årets Utstillingshund som er jaktpremiert:
    2. NUCH Skottjønnas Frøy / Andreas Storegjerde.

Årets Irsk Rød og Hvit Setter:
    1. Tobbogan's Amazing Skadi  / M. Nilsen og T. Ottesen.


NISK Avd. 5, årets hunder :

Årets Hund:
    "US" A Magic Dream  / Svein Strømsnes


"US" A Magic Dream 
 

Årets UK hund 
    1. plass: "US" A Magic Dream  / Svein Strømsnes
    2. plass: "US" A T-Bird / Svein Strømsnes
    3. plass. Grimasteggens Wilma / Elin Dugstad

Årets AK hund 
    1.plass: NJCH NMSF 08 Valeheias Killakee / Roald Kjellevold
    2.plass: Liatoppens Evita / Arvid Moe
    3.plass: Damsgaards A-Lizzy  / Svein Andresen


NJCH NMSF 08 Valeheias Killakee med eier Roald Kjellevold

Årets VK hund
    1.plass: Liatoppens Evita / Arvid Moe
    2.plass: Rødliens Fanta / Elin Dugstad
    3.plass: NUCH Skottjønnas Frøy / Andreas Storegjerde


Liatoppens Evita, Arvid Moe og Liatoppens Toya

Årets jakthund Hokus Pokus Vandrepokal: 
    Liatoppens Evita

Årets utstillingshund ”Spesialutstilling-Nisk avd 5” Vandrepokal: 
    NUCH Skottjønnas Frøy  / Andreas Storegjerde

Bemerkning ang. statutter til Hokus Pokus Vandrepokal:. Årsmøtet vedtok at Arvid Moe og Svein E. Andresen lager et tillegg til statuttene fom. 2009 slik at disse blir mer rettferdige i forhold til poengberegning for premiering i høystausløp og NM.