ETTER ÅRSMØTET ER FERDIG I ÅTTETIDA STARTER VI ÅPNINGSFESTEN FOR DET NYE KLUBBHUSET KLOKKEN 20.30. DET VIL BLI SERVERT RIBBE, DESSERT, KAFFE OG KAKER.
PÅMELDING TIL KARI RØINÅS PÅ TELEFON 38155049/90764895! MØT OPP TIL ET HYGGELIG SOSIALT SAMVÆR I DET NYE KLUBBHUSET PÅ SKISLAND, MED FERSKE HISTORIER/SKRØNER OG DIVERSE FRA HØSTENS JAKT/JAKTPRØVER!!