Treningsutvalg “Fjell”

Heidi Melø (Leder) 48161947
Hilde Bech
Liv Karin Ertsås
Trond Kanstad
Lars Winum

Jaktprøve arr. kontakt

Høyfjell : Jonny Larsen
Skog : Oddbjørn Ovesen