Roy har vært leder av NISK i seks år og nestleder et år, leder av avdeling 9 i to år, har sittet i styret i FKF i 8 år og er nå nestleder. Han er tildigere tildelt NISKs gullmerke og har også sittet i styret og jaktprøveutvalget i Tromsø fuglehundklubb. Roy er også tatt seg tid til å utdanne seg til fuglehunddommer.