Skedsmo dyreklinikk tilbyr alle våre medlemmer 10% på alle varer og tjenester! Det betinger at du viser at du er medlem i Avd. 1. Her finner du mer informasjon om Skedsmo Dyreklinikk: www.skedsmo.dyreklinikk.no For å få et bevis på at du er medlem i vår avdeling, kan du henvende deg til Lene Moen på otmoen@online.no