Endt jaktdag.

Om noen få uker er vi igang med en ny hektisk jaktprøvesesong. Mange røde hunder, med adresse i fylket, vil oppnå premiering. Uansett valør på premien, er det en kjemefin nyhet som må på vår side. Kall det gjerne en skryteside, men det er viktig å vise hunde-Norge at irsksetterene vi har i fylket, er gode representanter for rasen. Send inn resultatet, helst med bildet av hunden (og fører/eier) til e-mail adressen under.

Det er mange av våre medlemmer, som har hatt valpekull de siste årene. Noen av valpekjøperne har meldt seg inn i NISK, men mange kjøpere kjenner ikke til vår organisasjon, og blir dessverre aldri medlemmer. Som oppdretter er det viktig å formidle om at NISK er det viktigste organet for oss som hundeeiere. De kriteriene som NISK har satt for å fremme rasen gjennom avl, og når parringen er godkjent av avlrådet, er dette et kvalitetsstempel for valpekjøperen. Gi derfor valpekjøperne en anmodning om å melde seg inn i NISK.

Med hilsen Distriktskontakt Finnmark

Gunnar Tjikkom e-mail: gunnar.tjikkom(at)gmail(dot)com