FeFo innfører dagskvoter for hele Finnmark.

FeFo oppfordrer jegerne om å vise måtehold under jakten og innfører dermed dagskvoter på 2 liryper og 3 fjellryper i hele Finnmark.

Dagskvoten gjelder alle uansett bosted. Kvotene gjelder for hele jaktsesongen. Jegerne oppfordres i tillegg til å rette avskytinga mot ungfugl, som har lavere vinteroverlevelse enn voksenfugl.

FeFo innfører også dagskvoter på storfugl.

Det innføres dagskvote på 1 storfugl per jeger i Sør-Varanger og Karasjok.

FeFo oppfordrer til andre friluftsaktiviteter.

FeFo håper på forståelse for denne reguleringen og oppfordrer jegerne til å ta med fiskestang og bærplukker i sekken og kose seg ekstra ved kaffebålet.