På grunn av corona-situasjonen og retningslinjer som foreligger p.t så velger vi å utsette årets dressurkurs. Vi arbeider med å se om dette kan gjennomføres på et senere tidspunkt. 

Vi oppfordrer de som ønsker et tilbud nå å ta kontakt med noen av de andre aktørene som har begynt med mindre grupper osv.