Treningene våre mot RIO på Skisland 13.07, 20,07 og 27.07 kl. 18.00.
Saueaversjon:
 
TORSDAG 13.08 kl. 1800 på Skisland
Påmelding til Oddvar
Tlf 90764895
TORSDAG 20.08 kl 1800 på Horrisland
KUN FOR RESERTIFISERING
Påmelding til Bjarnar Schikora
Tlf 90988559
TORSDAG 27.8 kl 1800 på Skisland
KUN FOR RESERTIFISERING
Påmelding til Oddvar